ALERT

Het is van groot belang om inzicht te verkrijgen in de mentale toestanden van operators in complexe systeem omgevingen zoals Controlekamers. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mentale toestanden zoals werklast en alertheid van operatoren een invloed hebben op de prestaties. En ze kunnen leiden tot menselijke fouten met alle gevolgen van dien. Maar op dit moment worden er nog geen sensoren ingezet die het functioneren van de mens meten in interactie met hightech systemen. Er gaat wel een lampje branden als het systeem niet functioneert. Maar nog geen lampje branden als de mens of het team niet naar behoren functioneert en dreigt te falen. Bijvoorbeeld omdat een operator overbelast is, zich verveelt en daardoor misschien minder alert of geconcentreerd is.
Een veelbelovende innovatie is om de werklast en alertheid van een team van operatoren te baseren op hersenactiviteit, gemeten met een draagbaar Brein Computer Interface (BCI). Een andere toepassing betreft (online) leersituaties waarbij de BCIs worden ingezet om de mentale toestand van studenten te duiden om zo het onderwijs te verbeteren.

Het doel van het project is het ontwerpen van een plug & play BCI systeem dat de werklast en alertheid van meerdere operators (use case: Controlekamers) en meerdere studenten (use case: Leeromgeving) tegelijkertijd kan meten. Dit systeem zal door middel van sensoren neurofysiologische data verzamelen, deze data verwerken met behulp van slimme algoritmes om daaruit kenmerken van werklast/alertheid te bepalen. Per specifieke toepassing kunnen deze kenmerken worden geselecteerd.

Het consortium bestaande uit vijf partners: Thales Nederland, ANT International, Artinis Medical Systems, Noldus Information Technology en Universiteit Twente.