BCI Fieldlab

Brein Computer Interfaces (BCI) werken met sensoren die op of in het hoofd van de gebruiker worden geplaatst om hersensignalen te meten (zie figuur 1). Deze hersensignalen worden middels slimme algoritmes omgezet in commando’s voor een systeem of feedback voor de gebruiker. De algoritmes classificeren de hersendata naar zinvolle informatie voor de specifieke toepassing en zijn gebaseerd op artificial intelligence, machine- en deep learning technieken, en kunnen zelflerend worden gemaakt voor individuele gebruikers. Een BCI is daarmee een geavanceerde en krachtige communicatiemethode tussen gebruikers en systemen. Het heeft het lichaam niet als intermediair nodig om commando’s te genereren om de interactie uit te voeren. BCIs voor medische toepassingen zijn succesvol gebleken daarom wordt nu gekeken naar toepassingen in andere domeinen waarbij veel interactie tussen mens en machine is en deze mens-machine ondersteund, vereenvoudigd of vervangen kan worden.

Figuur 1: Brein Computer Interface
In de voorgestelde BCI Proeftuin worden slimme applicaties getest en doorontwikkeld die gebaseerd zijn op het meten, analyseren, interpreteren, en beïnvloeden van menselijke gedrag. Deze applicaties worden ingebracht, waarmee vervolgens in de BCI Proeftuin experimenten en evaluaties met eindgebruikers worden uitgevoerd. Deze testen leiden tot een beoordeling van de mate van ‘volwassenheid’ van de applicaties en zal eventueel leiden tot de definitie van benodigde aanpassingen om te komen tot door de eindgebruiker gewenste functionaliteit. Om de BCI’s te versterken zullen additionele sensoren worden toegevoegd om fysiologische, psychologische en omgevingsinformatie te verzamelen. De proeftuin biedt een zo realistisch mogelijke omgeving, representatief voor de situatie waar de BCI in de dagelijkse praktijk zal worden gebruikt. De partners zullen voor iedere use case de benodigde materialen beschikbaar stellen aan het project om in het lab een realistische testomgeving te bouwen.

De BCI Proeftuin zal worden geplaatst in het BMS Lab (Zie bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving). De ambitie van het BMS Lab is om naast een onderzoekslab voor gedragsonderzoekers ook een Proeftuin te zijn voor de ontwikkeling van slimme applicaties gebaseerd op hoogwaardige (nieuwe) sensoren die data van mensen in specifieke context bemonsteren. Daarmee richt de BCI Proeftuin zich op vraagstellingen vanuit bedrijven. In het BMS lab zijn al verschillende technologische en infrastructurele voorzieningen beschikbaar wat het creëren van een BCI proeftuin in het lab vereenvoudigd en het BMS Lab nieuwe mogelijkheden biedt om zich verder te ontwikkelen.